1/1

Charel Pycke

master beeldende kunsten - vrije kunsten

NL

Het laatste jaar is Charel Pycke zich expliciet gaan verdiepen in het verschuiven van functionaliteit bij decoratie en vloerpatronen in architectuur.

Uit deze gedachte is hij met precisie op zoek gegaan naar een methodiek waar de betekenis van het decoratieve, het mathematische en het pure artistieke geen tegenstrijdige begrippen zijn.

Vanuit het principe “ingewikkelde simpelheid” heeft hij zichzelf de limiet opgelegd enkel op zoek te gaan naar een werkwijze waar de beperking van de afmeting van een driehoek de uitdaging werd en  waar ambachtelijke verbeelding de drager is geworden waaruit telkens nieuwe vormen en steeds verschuivende beeldende constructies ontwikkeld worden.

De onbegrensdheid van de mogelijkheden die deze specifieke methodiek voortbrengt, is het artistiek arsenaal van waaruit Charel Pycke een wereld creëert waar ambachtelijke precisie en artistieke vrijheid elkaar omarmen.

EN

In the past year, Charel Pycke has explicitly studied the shifting of functionality in decoration and floor patterns in architecture.

With this in mind, he has been looking for a method that reconciles the semiotic, mathematical and purely artistic aspects of decorations.

With “complicated simplicity” as a principle, he limited himself to finding a working method in which the limitation of the size of a triangle became the challenge, a method also in which the imagination of artisanship has become the main driver, from which new forms and ever-shifting visual constructions are developed.

The infinite possibilities that this specific method generates make up the artistic reservoire by which Charel Pycke creates a world where the precision of the artisan and the freedom of the artist complement each other.

Credits

Simon Delobel
Dirk Pauwels
Foto: Rachel Gruitjers

Mentoren / Mentors
Andreasen Kasper
Jacobs Henri
Bakkers Godart