1/1
Sun Projection I
Sun Projection XII
White Light, Red Slide
White Light, Red Slide Projection
Veronica
SUN

Chantal van Rijt, Light, Dance

master beeldende kunsten - fotografie

NL

De mythische zoektocht naar de Heilige Graal lijkt ver af te staan van de realiteit. Onsterfelijkheid en het eeuwigdurende behoren tot de wereld van het imaginaire, van science-fiction en legendes. Toch lijkt het erop dat we in onze nabije toekomst een andere perceptie van sterfelijkheid en tijd gaan hebben. De moderne wetenschap verlegt de grenzen van het mogelijke en het onmogelijke; de wereld van de verbeelding betreedt het rijk van de feiten.

EN

The mythic quest for the Holy Grail seems far removed from reality. Immortality and the eternal belong to the realm of imagination, of science fiction and legend. And yet it seems that in the near future we may adopt a different view of mortality and time. Modern science redefines the possible and the impossible; the world of imagination enters the world of facts.

FIN

Credits

Mentoren / Mentors
de Mey Annelies
Demets Paul

Links
http://www.chantalvanrijt.com/