Céline De Fruyt, Een muzikale samenwerking tussen Fedasil Jabbeke en het plaatselijk jeugdorkest

educatieve master muziek podiumkunsten
Mentoren / Mentors:
Mirella Ruigrok
Sarah Peire

De onderzoeksvraag van dit masterproefproject luidt: Wat zijn de redenen voor de moeizame inclusie van mensen met een migratieachtergrond in het harmonie-en fanfareverenigingsleven in Vlaanderen (een case-studie over de muzikale samenwerking tussen het opvangcentrum van Jabbeke en het plaatselijk jeugdorkest)?

Onze bevolking wordt alsmaar diverser. Het aantal mensen met een migratieachtergrond in onze samenleving stijgt. Er worden steeds meer initiatieven aangewend om tegemoet te komen aan de noden van onze dynamische bevolking. Toch zien we dat in bepaalde domeinen de inclusie van mensen met een migratieachtergrond moeizaam verloopt, zoals in het harmonie- en fanfareverenigingsleven. Dit project en de bijhorende scriptie wil muziekverenigingen die openstaan om diverser te worden en meer mensen met een migratieachtergrond te verwelkomen in hun orkest, maar niet weten hoe hieraan te beginnen, enkele tips en tools aanreiken om een eerste stap richting een cultureel diverser HaFaBra-landschap in Vlaanderen te zetten. 

Het project was voor de scriptie een manier om aan de lijve te ondervinden wat de eventuele drempels, maar ook mogelijkheden zijn wanneer mensen met een verschillende culturele achtergrond werken aan een gemeenschappelijk muzikaal doel. Het jeugdorkest kwam optreden in het opvangcentrum en ook de mensen van het opvangcentrum kwamen meermaals langs in het lokaal van het jeugdorkest om samen te musiceren. 

Voor het project werden twee muzikale nummers door het jeugdorkest en de mensen uit het opvangcentrum (boomwhackers) voorbereid, wat culmineerde in een gezamenlijk optreden tijdens het Lenteconcert van de harmonie van Jabbeke op 20 mei 2024. 

The research question of this master’s thesis project is: What are the reasons for the difficult inclusion of people with a migration background in the wind and brass band life in Flanders (a case study on the musical cooperation between the Jabbeke reception centre and the local youth orchestra)?

Our population is becoming increasingly diverse. The number of people with a migration background in our society is rising. More and more initiatives are being used to meet the needs of our dynamic population. Yet we see that in certain areas the inclusion of people with a migrant background is difficult, such as in wind and brass band life. This project and the accompanying thesis aim to provide music associations that are open to becoming more diverse and welcoming more people with a migration background into their orchestras, but do not know how to get started, with some tips and tools to take a first step towards a more culturally diverse HaFaBra landscape in Flanders.

For the thesis, the project was a way to experience first-hand the possible barriers, but also opportunities, when people from different cultural backgrounds work towards a common musical goal. The youth orchestra came to perform at the reception centre and people from the centre also visited the youth orchestra’s rehearsal space several times to play music together.

For the project, two musical numbers were prepared by the youth orchestra and the people from the reception centre (boomwhackers), culminating in a joint performance at the Jabbeke Harmony’s Spring Concert on 20 May 2024.