1/1

Cato Van Rijckeghem, Our life is full of sunshine

master beeldende kunsten - fotografie

NL

The song of love drifts in the wind,
Our hearts fly to the distance,
Look at that beautiful revolutionary ideal.
Contribute youth and strength to the motherland.
Dear people, go hand in hand, go hand in hand,
Our life is full of sunshine and full of sunshine.

Deze zinnen komen uit een lied dat in de jaren 80 gebruikt werd om family planning te introduceren aan de mensen in China. De eenkindpolitiek zou een oplossing moeten geweest zijn voor een overpopulatie, maar het veroorzaakte andere problemen. Terwijl de Chinese overheid zijn eigen schade probeert recht te trekken, onderzoekt Cato Van Rijckeghem wat er in de marge achterbleef.

De fotografe werpt een blik op het gedeelde verhaal van jonge Chinese vrouwen die in een land met een eenkindpolitiek geboren zijn. De cultuurspecifieke voorkeur voor een zoon vormde een uitdagende situatie voor de minder gewenste dochters.

Dus wat als je een meisje bent? Wat als je het enige kind bent? Wat als je niet het enige kind bent? Wat als je sowieso alleen bent? Wat als je samen eenzaam bent?

EN

The song of love drifts in the wind,
Our hearts fly to the distance,
Look at that beautiful revolutionary ideal.
Contribute youth and strength to the motherland.
Dear people, go hand in hand, go hand in hand,
Our life is full of sunshine and full of sunshine.

These are lines from a song used in the 1980’s to introduce family planning to the people of China. The one child policy was supposed to be a solution for a population problem but it caused more problems on its own. While the Government is starting to fix his own damage, Cato Van Rijckeghem is researching the blank spaces that have been left behind.

The photographer looks into the shared story of young Chinese women who were born in a country with a one-child policy. The culture-specific preference for a son constructed a challenging situation for the less desired daughters.

So what if you are a girl? What if you are the only child? What if you are not the only child? What if you are alone either way? What if you are lonely together?

Credits

for my sister, Nan Ren Lu Van Rijckeghem

Thank you for everything,
Marie Snauwaert
Bart Koubaa
Anne-Françoise Lesuisse
Tom Gobels
Ruben Pauwels
Jo Van Rijckeghem
Veerle Arens
Marte Van Rijckeghem
Nan Ren Lu Van Rijckeghem
Florence 

Mentoren / Mentors
Snauwaert Marie
Koubaa Bart

Links
http://www.catovanrijckeghem.com
https://www.instagram.com/catovanrijckeghem/