Caro Cools, Het afbakenen van de verschillende ruimtelijk karakteristieke regio's in Oost-Vlaanderen

bachelor na bachelor landschapsontwikkeling
Mentoren / Mentors:
Sylvie Van Damme
Ruben Joye

Opdrachtdefinitie

Het is een fictieve opdracht betreffende het afbakenen van de verschillende ruimtelijk karakteristieke regio’s in Oost-Vlaanderen. De regionale landschappen kunnen we op basis van bepaalde kenmerken afbakenen. Zoals je kan zien op de afbeelding hieronder is er nog een groot gedeelte van Oost-Vlaanderen onbenoemd. De essentie van deze opdracht is het onderzoeken op basis van welke eigenschappen we tot een heldere afbakening zouden kunnen komen in Oost-Vlaanderen die interessant kan zijn voor de opmaak van een ruimtelijk beleidsvisie. Landschappen spelen in de toekomst een grotere rol bij een ruimtelijk vraagstuk, daarom zullen ze zich hierop baseren.

Onderzoek

Conclusie

Aan de hand van het onderzoek en een safari door Oost-Vlaanderen is een suggestie gemaakt voor het afbakenen van verschillende ruimtelijk karakteristieke regio’s in Oost-Vlaanderen. Zo zien we dat Oost-Vlaanderen wordt opgedeeld in 6 delen, namelijk: Meetjesland, Waasland, Scheldeland, Streek Gent, Leiestreek en Vlaamse Ardennen.

In heel Oost-Vlaanderen landbouw aanwezig maar heeft elke streek zijn eigen specialiteit. Erfgoed geeft de streek zijn eigen identiteit en maakt het landschap uniek. Water is ofwel centraal in het gebied aanwezig of heeft mede geholpen als grens. Infrastructuur loopt zo goed als evenwijdig met de afbakening van de regio’s. In de Streek Gent komen niet alleen de hoofdwegen en rivieren samen, maar het zorgt ook voor de verbinding van alle verschillende streken in Oost-Vlaanderen.


Oost-Vlaanderen met onderzoek layers

Streken van Oost-Vlaanderen

Stagerapport