1/1
Chair and Table
red and blue pencil on paper
August 2017
Chair Porn
opening image of the animation movie

Camilla Del Fabro, My chair asked me to do an exhibition

master audiovisuele kunsten - animatiefilm

NL

Stoelen bepalen onze dagelijkse routine, ze geven vorm aan ruimte en tijd, zoals op kantoor of in een wachtkamer, ze drukken hiërarchie uit en behoeften zoals in het parlement of in een restaurant. Waar we ons ook bevinden, er is altijd een stoel (of bijna altijd) en dat is waarschijnlijk de reden waarom we geneigd zijn om ze te vergeten. Maar wat als stoelen ons zouden kunnen vertellen hoe ze zich voelen? Wat als ze plotseling losbreken en ons een blik gunnen op hun ware aard en bedoelingen? Ga dan eens niet zitten en geniet van deze stoelachtige installatie.

EN

Chairs modulate our daily routine. They shape space and time, like in an office or in a waiting room; they express hierarchy and needs, like in parliament or in a restaurant. Wherever we are there is always (or almost always) a chair, and that is probably why we tend to forget about them. But what if chairs could tell us how they feel? What if they suddenly break free and show us their real nature and intentions? For once, do not sit and enjoy this chairy installation.

Credits

Mentoren / Mentors
De Smet Peter
Van Cauter Steffie

Links
https://vimeo.com/262185185