1/1
Het economisch, ecologisch en recreatief ontwikkelen van Bulskampveld vanuit een cultuurhistorisch kader

Bruno Debaenst, Bachelorproef Landschapspark Bulskampveld

bachelor na bachelor landschapsontwikkeling

Bulskampveld gelegen tussen West- en Oost-Vlaanderen strekt zich over de gemeentes Oostkamp, Beernem, Aalter, Wingene en Ruislede. Het gebied is bezaaid met kastelen en landhuizen ontstaan in de 16e, 17e en 18e eeuw. De landgoederen hebben het landschap gevormd tot hoe we het nu kennen. De arme woeste heidegronden werden omgevormd naar naaldbossen voor de productie van hout, de meer vruchtbare gronden werden gebruikt als landbouwgrond. Hierdoor ontstond een specifieke drevenstructuur per landgoed. Grote visvijvers, veldvijvers werden aangelegd voor karperkweek. Zowel een deel van de vijvers als het overgrote deel van de drevenstructuren zijn vandaag nog steeds aanwezig in het landschap.

Via ontwerpend onderzoek en ruimtelijke scenario’s werd een holistisch en landschappelijke strategie uitgewerkt voor het landschapspark Bulskampveld. De toekomstvisie moest vertrekken uit het standpunt: landgoederen als drivers voor streekidentiteit. De visie bestaat uit verschillende ruimtelijke concepten die na een grondig ruimtelijk onderzoek en analyse met gis-toepassing tot stand kwamen.

De visie geeft een antwoord op de vraag: Hoe kan Bulskampveld zich economisch, ecologisch en recreatief ontwikkelen vanuit een cultuurhistorisch kader?

Het park wordt in de eerste plaats ontwikkeld voor de inwoner van elke betrokken gemeente. In een later stadium voor het ruimere publiek. Het streefdoel is om het park te laten functioneren als groene long. Het bossencomplex, bestaand uit omgevormde naaldbossen naar gemengde bossen (411ha) , voedselbossen (547ha)  en agroforestry (1841ha) geven gestalte aan de originele eigendomsstructuren. Ook de typische drevenpatroon worden hersteld en zorgen voor een beter leesbaar cultuurlandschap. Om het projectgebied zo gezond mogelijk te houden, en met een knipoog naar natuurlijke processen en biodiversiteit, wordt enkel nog biologische landbouw toegelaten.

Het park biedt 4 uitgesproken rustgebieden die gekenmerkt worden door een minimale geluidsbelasting en maximale natuurlijke invloeden van fauna en flora. Elk gebied wordt op een verschillende manier uitgewerkt: een stiltegebied, een historisch dorp uit de tijd vóór de industriële revolutie, een meditatieoord en een zone waar men de connectie met de natuur terug kan gaan opzoeken, zonder gsm of computer.

Via ontharding wordt extra nadruk gelegd op Bulskampveld als groene long. Daarnaast is er een nieuw circulatienetwerk gefocust op minder gemotoriseerd personenverkeer meer openbaar vervoer en ontspannende mogelijkheden om wandelingen en fietstochten te maken.
Tenslotte krijgen de kastelen en landhuizen een nieuwe invulling, op basis van hun ligging en mogelijkheden. Deze kunnen ingericht worden als bedrijfsruimtes, horeca, educatieve centra voor scholen en academies, verdeelcentra voor de oogst van agroforestry, voedselbossen en biologische teelten, …

De essentie van dit project gaat uit naar Bulskampveld als groene long waar rust primeert. De historische kastelen en kasteeleigendommen zijn hierbij de dragers van het cultuurlandschap. Door het herstellen van deze historische eigendommen op een ecologische manier verhogen we de natuurwaarde waardoor de benaming van groene long tot zijn recht komt.

Deze bachelorproef is een groepswerk tussen volgende studenten: Helena Camerlinck, Bruno Debaenst, Arthur Dewolf en Vincent Van Vooren.

Credits

Deze bachelorproef is een groepswerk tussen volgende studenten: Helena Camerlinck, Bruno Debaenst, Arthur Dewolf en Vincent Van Vooren.

Mentoren / Mentors
Van Damme Sylvie
Foré Pieter
Stal Cornelis