Brendan Brown, Crowboy Encounters the Valley

master beeldende kunsten
autonome vormgeving
Mentoren / Mentors:
Peter Westenberg
Links:
Website

Een eenzame geluidsmuzikant onder de naam “Crowboy” dwaalt door een geanimeerd terrein.

Wat is dat daar? Een huilende woestijnwind? Het verre gerommel van door mensen veroorzaakte seismische activiteit? Na het pakken van de opnameapparatuur en het inpluggen van de apparatuur worden vier kakofonische landschapssystemen verbeeld.

A lone noise musician under the moniker “Crowboy” wanders through an animated terrain.

What’s that over there? A howling desert wind? The distant rumble of human induced seismic activity? After reaching for the recording devices and plugging in the gear, four cacophonous systems of landscape are imagined.