Bram Michiels, Under Construction

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Wouter Decorte
Kris Kimpe

Een ontwerp voor een rondtrekkende muziekacademie waar creëren en samenbrengen centraal staat. Vertrokken vanuit de vraag: “Hoe kunnen we structuren zoals een concerthal of opnamestudio op een tijdelijke manier opbouwen, rekening houdend met akoestiek en geluidsoverlast?” En geïnspireerd door de tijdelijke elementen die we gebruiken om architectuur tot stand te brengen.

Under Construction is een mix van tijdelijke bouwmaterialen en typische muzikale elementen die tracht een ervaring te bieden voor artiesten en bezoekers.

A design for an itinerant music academy where creating and uniting are key. Started out by asking: “How can we build structures like a concert hall or recording studio in a temporary way, taking acoustics and noise pollution into account?” Inspired by the temporary elements that are used to build architecture.

Under Construction is a mix of temporary building materials and typical musical elements that provides an experience for both artist and visitor.