1/1

Bram De Man, Chordae Sectilis Mensurabilis

master muziek - instrumentenbouw

NL

De contrabas heeft een bijzondere geschiedenis afgelegd om tot zijn huidige invulling te komen. De voorbije jaren heb ik geprobeerd deze geschiedenis invers te bestuderen om op zoek te gaan naar de wortels van dit instrument. Veel literatuur is echter verouderd en er zijn, naar mijn weten, geen onveranderde overgebleven instrumenten. Daarom heb ik zelf de meest belangrijke instrumenten proberen te lokaliseren en te bestuderen, voornamelijk gecentreerd rond de bouwer Gasparo Bertolotti. Deze studie bracht me over heel Europa en gaf me een beter inzicht in de oorsprong van de contrabas, waardoor ik een generaliserende hypothese kon ontwikkelen en deze toepassen in de praktijk mits een historisch reconstructieve nabouw van één van de veranderde overgebleven instrumenten.

EN

The double bass has an extraordinary history. In recent years I have been tracing back these roots. A lot of the literature, however, is severely outdated and to my knowledge there no longer exist any unmodified instruments. I  therefore tried locating the most important instruments myself, which are mainly centred around the builder Gasparo Bertolotti. The study of these instruments brought me all over Europe and gave me a better understanding of the origins of the double bass, allowing me to develop a general hypothesis which I then applied whilst reconstructing one of the remaining (modified) instruments.

Credits

Mijn dank gaat uit naar Maxime Bibeau, Jan Boon, Lisa Cervigni, Anne-Emanuelle Ceulemans, wijlen Lieven Coolen, Alex Kanzian, Gesina Liedmeyer, Christiane Mitschke, Fabian Traunsteiner, Margaret Urquhart, en vele anderen waaronder mijn familie, vriendin en collega-studenten.

Mentoren / Mentors
Korczak Andreas
Dhondt Geert