Bess Verheyden, Mijn waarheid

postgraduaat digital storytelling
Mentoren / Mentors:
Sofie Steenhaut
Pieter Blomme
Links:
IGTV
YouTube

Net geen 6 jaar geleden heb ik de diagnose van Anorexia Nervosa gekregen en in ‘Mijn waarheid’ vertel ik over mijn persoonlijke ervaring met deze verschrikkelijke mentale ziekte.
Waarom? Om lotgenoten moed en energie te geven om hun strijd verder te zetten. Om hen te laten beseffen dat ze niet alleen zijn. Om hen te inspireren om erover te praten. Om hun hoop in een betere toekomst te versterken. Om hen begrepen te laten voelen. Om mensen die er niets van kennen te laten beseffen dat eetstoornissen ernstige ziektes zijn. Om het bespreekbaar(der) te maken. En om mijn verhaal af te sluiten.

Just under 6 years ago I was diagnosed with Anorexia Nervosa and in “My Truth” I tell about my personal experience with this terrible mental illness.
Why? To give fellow sufferers courage and energy to continue their struggle. To make them realize that they are not alone. To inspire them to talk about it. To strengthen their hope in a better future. To make them feel understood. To make people who know nothing about it realize that eating disorders are serious diseases. To make it (more) discussable. And to conclude my story.