Bert De Rycke, Anamorfosi

master uitvoerende muziek - klassieke muziek

NL

De anamorfose is een techniek waarbij een vertekende afbeelding slechts onder bepaalde optische voorwaarden realistisch kan worden waargenomen. Sciarrino inspireerde zich hierop in zijn postmodernistische compositie Anamorfosi. Passages uit Ravels oeuvre werden verknipt en opnieuw samengevoegd tot een collage waarin de tune I’m Singing in the Rain werd verweven. Ook de andere werken in mijn eindrecital blikken terug op de traditie binnen een kader van experiment en intertekstualiteit. Zo vormt in Debussy’s Etudes de obsessie met Wagner een constante onderliggende bodem, maar ook amusementsmuziek wordt veelvuldig gepersifleerd. Eine kleine Mitternachtmusik van George Crumb is dan weer een reeks reflecties op Monk’s ‘Round Midnight, waarin ook Debussy wordt geciteerd.

EN

Anamorphosis is a technique in which a distorted image can only be realistically perceived under certain optical conditions. It was also the inspiration for Sciarrino’s postmodernist composition Anamorfosi. Passages from Ravel were cut up and rearranged in a collage that also includes the tune ‘I’m Singing in the Rain’. The other works on my recital programme also look back on tradition in a context of experiment and intertextuality. In Debussy’s Etudes, his obsession with Wagner provides a continuous foundation that is combined with playful references to popular tunes. George Crumb’s Eine Kleine Mitternachtmusik is a series of reflections on Monk’s ‘’Round Midnight’, which also quotes Debussy.

Credits

Mentoren / Mentors
Daan Vandewalle