Bas De Jaegher, The Wavy collection

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Danny Venlet
Dirk van Gogh
Links:
portfolio

Hoe saai is een rechte plank hout… Een organische vorm, daarentegen, prikkelt de verbeelding en roept een fascinerende drang tot inspectie op. Dit project overstijgt louter de vormgeving op zich. Het is vooral de techniek van het hout te stomen die aan de basis ligt van de volledige collectie. Door dit te combineren met gebogen plexiglas komen de ontwerpen los van hun omgeving.

In de gehele verzameling zorgen de driedimensionale vormen voor een levende en dynamische sfeer. Bij de lamp en de schalen is het vooral het plexiglas die daarvoor zorgt. Bij de bank is het echter het hout zelf dat zich buigt in een driedimensionale vorm.

Ik wil graag mijn oprechte dank uitspreken aan Dirk en Danny voor hun buitengewone en voortreffelijke begeleiding gedurende het afgelopen jaar. Daarnaast ben ik ook enorm dankbaar voor de onschatbare steun van mijn vader en de inzet van mijn broer bij het laswerk.

 

© Mathieu Dekegeleer

 

How boring a straight board of wood is…. An organic form, on the other hand, stimulates the imagination and evokes a fascinating urge for inspection.This project transcends mere design itself. It is primarily the technique of steam-bending the wood that forms the foundation of the entire collection. By combining this with curved plexiglass, the designs detach themselves from their surroundings.

Throughout the entire collection, the three-dimensional shapes create a lively and dynamic atmosphere. In the case of the lamp and the bowls, it is primarily the plexiglass that contributes to this. However, with the bench, it is the wood itself that bends into a three-dimensional form.

I would like to express my sincere gratitude to Dirk and Danny for their exceptional and outstanding guidance throughout the past year. Additionally, I am immensely grateful for the invaluable support from my father and the dedication of my brother in the welding work.

 

© Mathieu Dekegeleer