1/1
Wolf Compernolle
Pieter De Blende

Bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur, Een metamorfose voor de suikerfabrieksite en omgeving in Moerbeke

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur

Moerbeke is voornamelijk bekend om de suikerfabriek die sinds het midden van de negentiende eeuw het dorpsgezicht bepaalde, alsook de identiteit van het dorp als ‘het suikerdorp’. Sinds de sluiting van de suikerfabriek in 2008 en het ontmantelen van de installaties, is de grote schaal van de fabriek nog leesbaar in de immense ruimte van de 11 hectaren grote, omheinde braakliggende site. Ook de spoorwegbedding (3 ha) van de voormalige spoorwegen (voor de jaarlijkse aanvoer van de suikerbieten) is vandaag nog sterk aanwezig in het dorpsgezicht. De spoorwegen zelf zijn ontmanteld en worden vandaag gebruikt als fietspad.

Het leeglopen van oude industriegebieden confronteert onze huidige generaties met een nieuwe ontwerpopgave, namelijk de geïntegreerde herwaardering van ‘brownfieldprojecten’. Centraal in de ontwerpopgave staat het landschap met de Moervaart als basisstructuur. In Moerbeke wil men een vernieuwd landschap realiseren (metamorfose) met een sterke invulling, waar ruimte kan zijn voor natuur, openbare ruimte, ondernemen, wonen en recreëren. Voor deze Bachelorproef worden uitgangs- en ontwerpprincipes gehanteerd als ‘design for all’ en het leren kijken door ‘de bril van de gebruiker’ waarbij de basisvoorwaarden voor het ontstaan van een ‘prettige plek’ tot de vier v’s herleid worden, namelijk ‘veiligheid, variatie, verblijf en verplaatsing’.