Bachelor Interieurvormgeving, Graduation 2020

bachelor interieurvormgeving

FOCUS: Tijdelijke installaties

In de focus tijdelijke installaties bestuderen de studenten hoe ze op een tijdelijke manier kunnen ontwerpen, rekening houden met hoe we bouwen en construeren. Tegelijkertijd is het belangrijk dat dit duurzaam gebeurt. Ontwerpprincipes zoals modulair bouwen of circulaire economie zijn hier onontbeerlijk.

De opdrachten die de studenten ontwikkelden binnen tijdelijke installaties zijn even breed als het werkveld zelf is. Dit kan gaan van scenografie tot tentoonstellingen of beurzen, dat kan een schrijvershut in de bergen zijn of een uitbreidbaar studentenverblijf in een stedelijke context.

 

 

In the temporary installations focus the students study how to design in a temporary way, taking into account how we build and construct. At the same time it is important that this is done sustainably. Design principles such as modular building or circular economy are indispensable here.

The assignments developed by the students within temporary installations are as broad as they are in the field. This can range from scenography to exhibitions or fairs, it can be a writers’ hut in the mountains or an expandable student residence in an urban context.

The student is expected to offer a possible solution to contemporary problems. Only after a thorough analysis do they develop their concept, which is converted into a finished design with a lot of attention for the material-technical and constructional requirements. We use narrative techniques to present this design in a clear way, both graphically and verbally.

 

Van de student wordt verwacht dat hij/zij een mogelijke oplossing biedt voor hedendaagse problemen. Pas na een grondige analyse ontwikkelen ze hun concept, dat wordt omgezet in een afgewerkt ontwerp met veel aandacht voor de materiaaltechnische en constructieve eisen. We gebruiken narratieve technieken om dit ontwerp op een heldere manier te presenteren, zowel grafisch als verbaal.