1/1
That even my buried Ashes such a snare

Of perfume shall fling up into the air

as not a true believer passing by

But shall be overtaken unaware

Azam Masoumzadeh, Glad that I came, not sorry to depart

postgraduaat digital storytelling

NL

Ik leerde al vroeg de werken kennen van de Iraanse dichter Omar Khayyam en sindsdien is hij een inspiratiebron.

In dit project heb ik zijn gedichten geïllustreerd, geïnspireerd door  Iraanse miniaturen. Het beluisteren van de originele gedichten in het Farsi draagt aanzienlijk bij aan de ervaring, en daarom heb ik AR technologie gebruikt als instrument om te luisteren naar enkele Iraanse muziek en de klank van de gedichten. Ik heb ook VR gebruikt om een meeslepende ervaring te creëren, die het zwerven in de wereld en de verbeelding van Khayyam oproept.

VR, AR, literatuur en digitale schilderijen zijn de instrumenten geweest om mijn inspiratiebron te delen met anderen.

EN

I got to know the works of Iranian poet Omar Khayyam in early childhood and ever since then he has been my source of inspiration.

In this project, I have illustrated his poems, inspired by Iranian miniature style. As listening to the original poems in Farsi adds considerably to the experience, I have used AR technology as a tool to listen to some Iranian music and the audio of the poems. I have also used VR to create an immersive experience of wandering in Khayyam’s world and imagination.

VR, AR, literature, and digital paintings have been my tools for experiencing and introducing my source of inspiration to others.

Credits

Special thanks to

Pieter Blomme, Wim Forceville, and Parisa Pooladian

Mentoren / Mentors
Pieter Blomme
Wim Forceville

Links