Aurelia Sebastiani, luminescent muse

master beeldende kunsten
textielontwerp
Mentoren / Mentors:
Katrien Soeffers
Peter De Smet
Links:
instagram

Al meer dan tien jaar ben ik gefascineerd door haute couture borduurkunst. Deze passie werd opnieuw aangewakkerd tijdens mijn semester in Parijs vorig jaar, toen ik de petits mains nauwgezet zag borduren in de ateliers van le19M. Enkele van ’s werelds meest vooraanstaande ateliers zijn samengebracht op deze plek, die ik het afgelopen jaar vaak heb bezocht. Hier leerde ik meer over de Lunéville borduurtechniek, die de basis voor mijn onderzoek zou worden. Luminescent muse is mijn liefdesverklaring voor deze techniek en haute couture in het algemeen. Met mijn ontwerpen wil ik een gevoel van verwondering oproepen en mensen uitnodigen in een wereld waar ingewikkeld vakmanschap en artistieke expressie samenkomen. Elke steek en elke kraal wordt met intentie geplaatst, wat mijn waardering voor deze vorm van kunstzinnigheid weerspiegelt.

For more than a decade, I have been captivated by the art of haute couture embroidery. This passion was rekindled during my semester in Paris last year, as I watched the petits mains meticulously crafting in the ateliers of le19M. Some of the world’s most prominent ateliers are brought together in this place, which I have visited often in the past year. Here I learned more about the Lunéville embroidery technique, which would become the foundation for my research. Luminescent muse is my declaration of love for this technique and haute couture in general. Through my designs, I aim to evoke a sense of wonder and invite people into a realm where intricate craftsmanship and artistic expression intertwine. Every stitch and bead is placed with intention, reflecting my appreciation for this form of artistry.