Astrid Schouteden, Felting Conversations

master beeldende kunsten
vrije kunsten
Mentoren / Mentors:
Feiko Beckers
Links:
Instagram:

Felting Conversations is een viltproject, gestart in 2023. Het project omvat verscheidene viltwerken die vanuit verschillende scores zijn ontstaan. Ieder viltwerk is voortgevloeid vanuit een unieke score en ontstaan dankzij de verbinding tussen een aantal personen die dicht bij mij in het leven staan en ikzelf.

Hoe kan vilten kwetsbaarheid en verbinding activeren en hoe kunnen we zorg meer benaderen als een community-gegeven?

Dit project is ontstaan vanuit een noodzaak verbinding en zorg meer als een collectief gegeven te benaderen. Co-creatie wordt geëxploreerd door onszelf meer kwetsbaar naar elkaar open te stellen, om van daaruit een groter bewustzijn rond zorg bij onszelf als onze omgeving te ontwikkelen. Tijdens de verschillende ontmoetingen met elkaar is een nieuwe verbinding ontstaan waar het viltproces ons dichter bij elkaar heeft gebracht. Het is een noodkreet om kwetsbaar zijn als kracht te zien , om van de concurrentiemaatschappij af te stappen.

Met dit project tracht ik samen met anderen kwetsbaarheid in het leven te bemoedigen vanuit een gevoel van bezieling en openheid. Om samen wat meer met elkaar te delen, samen te helen en het leven in als zijn kwetsbaarheden te vieren.

Felting Conversations is a felting project, started in 2023. The project includes several felt works that have emerged from different scores. Each felt work has emerged from a unique score and was created thanks to the connection between several people close to me in life and myself.

How can felting activate vulnerability and connection, and how can we approach care more as a community fact?

This project was born out of a need to approach connection and care more as a collective fact. Co-creation is explored by making ourselves more vulnerable to each other, in order to develop a greater awareness of care in ourselves as well as in our environment. During the various meetings with each other, a new connection has emerged where the felting process has brought us closer together. It is a cry for being vulnerable seen as strength, to move away from a competitive society.

With this project, I seek to join others in encouraging vulnerability in life from a sense of inspiration and openness. To share a little more together, heal together and celebrate life in all its vulnerabilities.

“The most anti-capitalist protest is to care for another and to care for yourself. To take on the historically feminized and therefore invisible practice of nursing, nurturing, caring. To take each other’s vulnerability and fragility and precarity, and to support it, honor it, empower it. To protect each other, to enact and practice community. A radical kinship, an inderdependent sociality, a politics of care.” 

– Johanna Hedva ‘Sick Woman Theory’ (2020)

With Lauryn De Ruyck - Het gedragen worden van, schrijf ik aan jou (25/3/24) , A gift for my father - Save some energy please (22/1/24)
Queen shepherds coat - A tribute to sheep

 

 

Special thanks to my co-felters and the people who gifted wool:

Marie Vanderauwera

Lauryn De Ruyck

Jonas Van Steenbergen

Kaat Vanthienen

Feiko Beckers

Rita De Smedt

Ine Vanlistenborgh

Plien Leroy

Gaia op de Weegh

Jozef Dewit

Lauren Gunst

Camille Vanlaere

Adva Zakai

Kobe Moens

Seppe Seppe