1/1

Arthur Mari, Masterscriptie (fragment): Wat kunnen muziek en de hersenen ons leren over onszelf?

master muziek - muziektheorie

NL

Een bepalende factor bij onze motorische en cognitieve ervaring, terwijl we naar muziek luisteren, is ‘bpm’ (beats per minute). De bpm bepaalt hoe ons lichaam beweegt. Door te fluctueren rond 125 bpm – zoals ik dat deed in mijn compositie Lichtschakeringen (2017) – speel je in op het hartritme, waardoor je automatisch ook de rest van het lichaam beïnvloedt. Ik maakte deze keuze bewust, omdat ik in dit akoestische werk voor blazers en piano een poging ondernam elektronische dansmuziek na te bootsen. Op een gelijkaardige manier probeerde ik ook het aspect van introspectie aan te raken, want muziek wekt via lichaamsstimulatie onze gevoelens, emoties en intenties op. Hoe meer men inspeelt op de motorische en cognitieve functies, des te efficiënter men het publiek ‘raakt’.

EN

A decisive factor in our motor and cognitive experience of listening to music, is the bpm or ‘beats per minute’ rate. This tempo determines how we move our bodies. By fluctuating around 125 bpm – as I did in my composition Lichtschakeringen (2017) – you approximate the heart rate, which will automatically also have an influence on the rest of the body. I deliberately made this choice, as I was trying to imitate electronic dance music in this acoustic piece for winds and piano. Similarly, I tried to touch on the introspective aspect, because through physical stimulation, music evokes feelings, emotions and intentions. The more one plays to the motor and cognitive functions, the more efficiently one ‘touches’ the audience.

Credits

Mentoren / Mentors
Senden Yves