1/1

Arthur W. De Maeyer, Death would be nice

master beeldende kunsten - autonome vormgeving

NL

Elke poging van de mens om dingen te behouden zoals ze zijn, is volkomen zinloos. © 2017 Chris D. Thomas

EN

Any attempt by man to preserve things as they are is completely pointless. © 2017 Chris D. Thomas

Credits

Mentoren / Mentors
De bisschop An
van Gogh Dirk