Arno Gysen,

master beeldende kunsten
vrije kunsten
Mentoren / Mentors:
Stefaan Dheedene
Bram Van Damme
Links:
instagram

Bij de gedachte aan een blok beton, denk je aan de hardheid en het zware gewicht ervan. Toch, als je een betonblok van enkele tientallen kilo’s voor je ziet liggen, lijkt deze zwaarder te zijn dan een enorme rots van enkele tonnen. Dit komt omdat de kleine blok op ‘menselijk formaat’ is. De kleine blok zou door één of misschien twee mensen opgetild kunnen worden, terwijl dit bij een blok van bijvoorbeeld 800 kg niet het geval is. De mogelijkheid om te tillen of te verplaatsen zorgt ervoor dat het gewicht van belang wordt.

Bij bloem (meel) denk je aan het lichte poeder dat bij de minste windvlaag wegwaait, net het tegenovergestelde van een blok beton. Bloem geeft je een huislijk gevoel, dit net door deze fragiliteit. Het vult een holle ruimte of neemt een comfortabele plek aan waar het, bestand tegen wind en zwaartekracht, kan blijven liggen.

Maar bloem heeft ook een gewicht, net zoals een betonnen volume door de ruimte kan slingeren. Maar zelfs bij deze rollenwisseling, krijg je nog steeds het gevoel van de fragiliteit van bloem en de enorme massa van beton.

When you think of a block of concrete, you think of its hardness and heavy weight. Yet, when you see a concrete block of a few dozen pounds in front of you, it appears to be heavier than a huge rock of several tons. This is because the small block is “human-sized”. The small block could be lifted by one or perhaps two people, whereas with a block weighing, say, 800 kg, this is not the case. The ability to lift or tp move makes weight matter.

In the case of flour you think of the light powder that blows away at the slightest gust of wind, just the opposite of a block of concrete. Flour gives you a homely feeling, exactly because of its fragility. It fills a hollow space or occupies a comfortable spot where, sheltered from wind and gravity, it can remain.

But flour also has a weight, just as a concrete volume can sway through space. But even with this role reversal, you still get the sense of the fragility of flour and the enormous mass of concrete.

Overview