Arno Grijseels, Borrekensveld 2.0, een klimaatadaptieve wijk op maat van de buurt

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur
Mentoren / Mentors:
Kobe Vanhaeren
Pieter Foré
Ann Meirlaen
Sally Lierman
Björn Bracke

Borrekensveld is een site die veel ruimte en potentieel kent in de omgeving waar het gelegen is. Het is jammer dat er op het heden zo weinig mee gedaan wordt. Vanuit de bachelorproef kunnen jullie meevolgen hoe ik een nieuwe en klimaatbestendige invulling onderzoek en uitwerk.

Borrekensveld is a site with a lot of space and potential in the area where it is located. It is a pity that at the moment so little is done with it. In this bachelor thesis you can follow along how I research and work out a new and climate-proof interpretation.