Arne Nuyts, Conservatory Walks & Heshtek: Oblivous Orchestras

master beeldende kunsten
grafisch ontwerp
Mentoren / Mentors:
Martine Clierieck
Dirk Deblauwe
Thomas Desmet
Links:
Instagram

(NL) Met alleen onwetende muzikanten als leden van zijn orkest, graaft en wandelt Arne Nuyts om geluid en beeld te vinden op verrassende plaatsen. Via poreuze methodes daagt hij noties van auteurschap uit en vindt hij nieuwe manieren om beeld en geluid te benaderen.

(EN) Working only with an orchestra of oblivious musicians, Arne Nuyts digs and walks to find sound and visuals in unsuspected places. Through methods of porosity, he challenges notions of authorship and finds new ways of approaching sound and image.

CONSERVATORY WALKS
(NL) Volgens een vaste route loopt Arne Nuyts door het Conservatorium van Gent. De geluiden van repetities, voetstappen en andere bewegingen lekken zijn draagbare stereomicrofoon binnen. De resulterende opnames zijn flarden van intieme oefensessies, doorsnedes van een ecosysteem, waarin verschillende stemmen onwetend met elkaar in conversatie gaan. In een 3D-scan van het gebouw wordt de wandeling steeds opnieuw gewandeld. Met de fragmentarische gangen als klankkast, blijven de echo’s zich met elkaar vermengen.

(EN) Following a fixed route, Arne Nuyts walks through the Conservatory of Ghent. The sounds of rehearsals, footsteps and other movements leak into his portable stereo microphone. The resulting recordings are fragments of intimate rehearsal sessions, cross-sections of an ecosystem, in which different voices unknowingly converse. In a 3D scan of the building, the walk is walked over and over again. Using the fragmented corridors as a sound box, the echoes continue to interweave with one another.

HESHTEK
(NL) Op zijn graaftochten in de krioelende lagen van Instagram, vindt Arne Nuyts afgedankte echo’s van onbekende en onwetende muzikanten. Hij verzamelt deze fossielen en sorteert ze in lijsten, gesorteerd op instrument, op toonaard, of op gevoel. Doordat video’s op Instagram automatisch opnieuw afgespeeld worden en Google Chrome evenveel kanalen biedt als er vensters geopend kunnen worden, transformeert het bureaublad in een loopmachine. Dit graafproces van tien maand lang condenseert tot een live optreden en een vier nummers tellende EP genaamd Heshtek. Minutieus geselecteerde Instagram-video’s ontmoeten elkaar op Arne’s desktop en vormen muzikale stukken die spelen met toeval en controle, weten en niet weten, lenen en stelen.

Screenshots from a Heshtek performance (June, 2021)

HESHTEK
(EN) Digging deep into the teemingly populous layers of Instagram, Arne Nuyts finds discarded echoes of unknown and unknowing musicians. He collects these fossils in lists sorted by instrument, by key, or by feel. As Instagram videos loop automatically, and Google Chrome offers as many channels as one can open windows, the desktop transforms into a loop machine. This ten month digging venture condensates into a live performance and a four song EP called Heshtek as minutely selected Instagram videos come together in Arne’s desktop, forming musical pieces that play with chance and control, knowing and not knowing, borrowing and stealing.