Antje Vandekerckhove, Vernesteld

master beeldende kunsten
grafisch ontwerp
Mentoren / Mentors:
Tim Van den Abeele
Sofie Vandamme
Links:
Instagram.com

Liefste zussen

Jullie zus zijn heeft mij gemaakt tot wie ik ben. Daarom wil ik onze band vatten in dit verhaal. Ik wil dat mijn illustraties en teksten het idee van zusterschap weergeven: de onvoorwaardelijke liefde die ik voor jullie voel, de zorgzaamheid, de veiligheid. Maar ik zou niet eerlijk zijn als ik de negatieve delen verstop. Want voor mij gaat zus-zijn ook vaak samen met jaloezie en onzekerheid.

Vernesteld is een verhaal over ons zusterschap. Over de warrige manier waarop we met elkaar verbonden zijn. Over hoe we soms met elkaar in de knoop liggen. En over hoe we terug uit die knopen komen.

Ik hoop dat jullie dit project zien als een liefdesbrief aan het zusterschap. Als een liefdesbrief aan mijn zussen. Een liefdesbrief van mij aan jullie.

Grote zus

Dearest sisters

Being your sister has made me into the person I am today. That’s why I want to capture our bond in this story. I want my illustrations and writings to reflect the idea of sisterhood: the unconditional love I feel for you, the caring, the safety. But I wouldn’t be honest if I concealed the negative parts. Because for me, sisterhood also often goes hand in hand with jealousy and insecurity.

Entangled is a story about our sisterhood. About the messy way we are connected to each other. About how we sometimes tangle with each other. And about how we get back out of those knots.

I hope you will see this project as a love letter to sisterhood. As a love letter to my sisters. A love letter from me to you.

Big sister