Anouck Voisin, ci-gît

master beeldende kunsten
grafisch ontwerp
Mentoren / Mentors:
Gerard Herman
Lars Kwakkenbos

ci-gît is een installatie geboren uit een fotografische reis. Op zoek naar het zelden bezochte graf van een familielid op de begraafplaats in mijn woonplaats, verlies ik mezelf in de gangpaden. Mijn gebrekkig ruimtelijk geheugen brengt me ertoe om elke grafsteen te bekijken. Deze verkenning grijpt me aan: er zijn veel stenen waarvan de inscripties verdwenen zijn. Elk naamloos graf vertelt een verhaal dat, zonder gegraveerde tekens om het te verankeren, langzaam vervaagt uit het weefsel van het collectieve geheugen. Tijdens deze reis trekt een klein berichtje dat op het gras van een perceel is achtergelaten mijn aandacht. Er staat “de houder van deze concessie wordt verzocht zich aan te bieden bij de beheerder van de begraafplaats”. Met een vleugje macabere ironie vraag ik me dan af: Wie komt zijn toekomstige graf bezoeken?

ci-gît is an installation born from a photographic journey. Searching for the rarely visited grave of a relative at the cemetery in my hometown, I lose myself in the aisles. My faulty spatial memory leads me to review each tombstone. This exploration grips me: many are the stones whose inscriptions have disappeared. Each nameless tomb tells a story which, without engraved characters to anchor it, slowly fades from the fabric of collective memory. Along this journey, a small message left on the grass of a plot catches my attention. It reads “the holder of this concession is asked to present themselves to the cemetery curator”. With a touch of macabre irony, I then wonder: Who comes to visit their future grave?