1/1
Mehayle
Eric
Mikey
Kristi
Ross

Anneke D'Hollander, Gandalf for President

master beeldende kunsten - fotografie

NL

Vroeger waren er grote verhalen, systemen om zich aan vast te houden, ideologieën, het geloof in god. Hier in het westen verdwenen die ankerpunten, nu is het ieder voor zich. Een groot verhaal ontbreekt, dus nieuwe verhalen worden geconstrueerd. Kijk naar de mensen rondom je en je ziet de context van vandaag. Allemaal trachten we ‘het’ te maken, en horen dat vooral zelf te doen, in een omgeving van jeugdige lichamen en overdaad. Hierin bestaan allerlei mogelijkheden om op zoek te gaan naar jezelf en naar gelijkgestemden, mogelijkheden om een eigen realiteit te creëren. In ‘Gandalf for President’ maakt ieder mens zijn eigen realiteit. Deze verhalen tonen een ‘teken van nu’. Als we de kluts kwijt zijn, zegt dat iets over onze omgeving.

EN

There used to be grand narratives, systems to hold on to, ideologies, the belief in god even. In the West, these anchors disappeared, and we are left to our own devices. In the absence of a grand narrative, new narratives are constructed. Look at the people around you, and you see today’s context. We each try to ‘make it’, and are expected to do so on our own, in a context of youthful bodies and affluence. This offers all manner of possibilities to go looking for yourself and for kindred spirits, possibilities to create one’s own reality. In Gandalf for President, everyone builds their own reality. These stories show a ‘sign of now’. If we lose our bearings, that says something about our surroundings.

Credits

Mentoren / Mentors
de Keyzer Carl
Theys Hans

Links
http://www.annekedhollander.be/