Annaëlle Clignet, Colonova - plekken die verbinden

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Toon Heyndrickx
Céline De Clercq

Colonia, een voormalige drukkerij in hartje Antwerpen, wordt in deze opdracht een cohousing complex. Het gebouw heeft een aantal typerende kenmerken waar ik op heb ingespeeld of alleszins rekening mee heb gehouden: schuine wanden, bakstenen gevels, steunbalken van hout en staal, … Het geeft het gebouw karakter. Daarom zijn deze behouden maar wel binnen een nieuwe context: plekken creëren. Door happen te nemen uit het gebouw vormde ik nieuwe, gemeenschappelijke punten zonder de originele kenmerken te verliezen. Daarnaast zijn er ook buiten plekken ontstaan door het strategisch plaatsen van groen. Een grote, gemeenschappelijke trap met loopbruggen in de binnenkoer verbindt het geheel.

In de interieurs wordt dit concept verder gezet. De gesloten functies zoals baden en slapen vormen functionele blokken zodat er tussen een open leefruimte ontstaat. Een gezellige, vrije plek om te leven dus. Omdat ik graag ontwerp met kleur, heeft elke functie binnen dit ontwerp een toegewezen kleur die overal toegepast wordt.

Colonia, a former print company in the heart of Antwerp, becomes a cohousing complex in this assignment. The building has a number of typical features that I anticipated or at least took into account: sloping walls, brick façades, wooden and steel support beams, etc. They give the building character. Therefore, these have been retained but within a new context: creating places. By creating empty spaces, I formed new common points without losing the original features. Outdoor spots were also created by strategically placing greenery. A large, communal staircase with walkways in the inner courtyard connects the whole.

The interiors continue this concept. The closed functions such as bathing and sleeping form functional blocks to create an open living space in between. In other words, a cosy, free place to live. As I like designing with colour, each function within this design has an assigned colour applied throughout.


gemeenschappelijke binnenkoer

vide en doorgang

unit met patio

materiaalkeuze

inspiratie en geveltekening

Ik verkies een mix van realiteit en verbeelding in mijn voorstellingen, zo laat ik mijn creativiteit voor zichzelf spreken.