Anna Schlooz, De middagactiviteit

master beeldende kunsten
vrije kunsten
Mentoren / Mentors:
Adva Zakai
Heike Langsdorf
Sébastien Hendrickx

April 2020 – Tijdens de lockdown breng ik veel tijd door op mijn balkon. Ik zwaai naar de ouderen die elke dag voorbij komen stappen.

November 2021 – Vanuit een nieuwsgierigheid naar een generatie- en perspectiefverschil klim ik van mijn balkon en stap ik binnen bij dagverzorgingscentrum de Refuge. Daar maak kennis met alle mensen die hun dagen daar spenderen. Ik vertel hen waarom ik graag samen wil nadenken.

Vanuit die samenwerking ontstaan er verschillende wijzen van uitwisselen. We creëren protocollen die je uitdagen om samen na te denken over en via kinship, toekomst en verleden, speculatie en je engageren voor de wereld.

Er ontstaat een bordspel. In dit interactieve spel is er geen begin of einde, geen winst om voor te strijden. Al spelend doorloop je het proces dat wij met elkaar hebben meegemaakt. Via verschillende vragen en opdrachten word je geïntroduceerd in de samenwerking en uitgedaagd om jezelf hier toe te verhouden. Een manier om spelenderwijs samen te zijn en te (her)denken.

Een intergenerationeel project waarin het proces telkens de volgende stap bepaalt.
Een samenwerking waarin samen zijn, samen zorgen en samen maken met elkaar versmelten.
We zorgen voor elkaar via kunst, en creëren vanuit de wederzijdse zorg.

April 2020 – During the lockdown, I spend a lot of time on my balcony. I wave to the elderly who step by each day.

November 2021 – Out of curiosity about a generational and perspective difference, I climb off my balcony and step inside day care center the Refuge. There I get to know all the people who spend their days there. I tell them why I would like to think together.

From that collaboration, different ways of exchanging emerge. We create protocols that challenge you to think together about and through kinship, future and past, speculation and engaging with the world.

A board game is created. In this interactive game there is no beginning or end, no victory to fight for. While playing you go through the process that we have gone through together. Through various questions and exercises you are introduced to the collaboration and challenged to relate to it. A way to playfully be together and to (re)think.

An intergenerational project in which the process always determines the next step.
A collaboration in which being together, caring together and making together merge.
We care for each other through art, and create from mutual care.

Welkom bij de middagactiviteit, een project dat het belang van intergenerationele ontmoetingen onderzoekt. Vandaag zullen we met elkaar een bordspel spelen. Dit bordspel is een protocol dat is ontstaan tijdens een samenwerking die ik ben aangegaan met de bezoekers van dagverzorgingscentrum de Refuge. Wil je mee spelen?

Reserveer hier je plaats

Sommige heremietkreeften hebben een zeeanemoon op hun schelp. Die zeeanemoon eet mee van de voedselresten van de kreeft en in ruil daarvoor geeft die de kreeft bescherming tegen aanvallers met zijn stekende tentakels. Als de kreeft verhuist naar een andere schelp verhuist de zeeanemoon vaak mee.

 

 

 

Kin is een vorm van verwantschap waarin er een blijvende, wederzijdse, niet-optionele verbondenheid is. We zijn verantwoordelijk voor elkaar en voor alles om ons heen. Ik heb een neef, die neef heeft mij. Ik heb een hond, mijn hond heeft mij. Ik heb deze wereld, deze wereld heeft mij.

 

Zorg met als leidmotief
Niet het individu
Niet het kerngezin

Maar

Interdependentie

De connecties tussen ons allen, de zorgstructuur die we samen vormen en nodig hebben

Ons veeldradig web van wederzijdse zorg

Anaïs van Ertevelde in Zorgangst