Ann-Sofie Verhoyen, Pauwen — Kiekens — Veugels

educatieve master audiovisuele beeldende kunsten
Mentoren / Mentors:
Karin De Fleyt

Een sociaal-artistieke conversatie tussen twee kunstenaars — lijn voor lijn — noot na noot. Johan Geenens en Ann-Sofie Verhoyen ontdekken samen een speels dierenrijk tijdens hun interdisciplinaire co-creatie bij vzw Wit.h.

Vanuit dit project kwam een educatieve website tot stand, die als inspiratiebron kan dienen voor andere kunstenaars die interdisciplinaire co-creaties willen aangaan. De site werd een verzameling van interviews, workshops, boeken, methodieken en logboeken.

A socio-artistic conversation between two artists – line by line – note by note. Johan Geenens and Ann-Sofie Verhoyen discover together a playful animal kingdom during their interdisciplinary co-creation.

From this project came an educational website, which can serve as inspiration for other artists who want to engage in interdisciplinary co-creations. The site became a collection of interviews, workshops, books, methodologies and logbooks.