Aniqa Aarab, Mixtuur

master beeldende kunsten
textielontwerp
Mentoren / Mentors:
Kars Ceuppens
Anita Bambi

Dit jaar ging ik op bezoek bij mezelf en alles wat me intrigeert aan mijn uiteenlopende roots, ik ben namelijk gemengd.

Als persoon ben ik iemand die enorm systematisch werkt, denkt en leeft. Ik gedij immers op routines en hou van een vaststaande planning.

In mijn werk echter, probeer ik daar visueel en methodisch los van te breken, omdat juist die onwillekeurigheid binnen ambachtelijk werken mij zo sterk aantrekt.

Vanuit die visies ben ik dan beginnen kijken naar de beeldentaal die ik goed ken en me intrigeert, namelijk die van het Berberse textiel. Een beeldentaal waarin systematiek heerst, maar op een speelse wijze continu onderbroken wordt, wat uitmondt in een soort van uitdaging met de verwachte lijn.

Dat werd dan vervolgens het uitgangspunt voor heel mijn project. Een wedijver binnen een systematiek starten, niet alleen visueel, maar vooral erg methodisch, hoe kan ik een systematiek manipuleren opdat het iets wordt waar ik intuïtief onwillekeurigheid in kan stoppen? Hoe kan ik genieten van systematisch te werken, maar kan ik tegelijkertijd een bepaalde vrijheid bereiken daarin? Hoe daag ik mijn eigen persoonlijke aard uit?

 

 

 

 

 

 

 

This year, I went to visit myself and everything that intrigues me about my diverse roots, as I am mixed.

As a person, I am someone who works, thinks and lives tremendously systematically. After all, I thrive on routines and love a fixed schedule.

In my work, however, I try to break away from this visually and methodically, because it is precisely this involution within craftsmanship that attracts me so much.

From these visions, I then started looking at the visual language that I know well and that intrigues me, namely that of Berber textiles. A visual language in which systematics reigns, but is continuously interrupted in a playful way, resulting in a kind of challenge with common standards.

That then became the starting point for the whole of my project. Starting a competition within a systematics, not just visually, but especially very methodically, how can I manipulate a systematics so that it becomes something I can intuitively put involuntariness into? How can I enjoy working systematically, but at the same time achieve a certain freedom in it? How do I challenge my own personal nature?