Angela Alsouliman, Orange Flavored Love

master audiovisuele kunsten
film
Mentoren / Mentors:
Griet Van Reeth
An van Dienderen
Links:

Synopsis

In Mosul zorgt Nawal voor haar zieke moeder Samia. De toestand van de moeder verslechtert omdat er geen medicijnen meer beschikbaar zijn in de stad. In de paar dagen die ze nog heeft, delen Nawal, haar moeder en hun buurvrouw kleine momenten van vreugde. De dames zingen en dansen, ze gebruiken make-up en maken geuren, ze vertellen moppen en lachen te hard. Te midden van ziekte, armoede en oorlog slagen ze erin iets verschrikkelijks om te zetten in iets vreugdevols en schoonheid te creëren waar lelijkheid toeslaat.

Orange Flavoured Love is een zintuiglijk fictiedrama vol glimlachen, kleuren en geuren.

Synopsis

In Mosul, Nawal takes care of her ailing mother Samia. The mother’s condition gets worse as medicine is no longer available in the city. In the few days she has left, Nawal, her mother and their neighbour share small moments of joy. The ladies sing and dance, they use make-up and make scents, they tell jokes and laugh too hard. In the midst of illness, poverty and war, they manage to transform something dire into something joyful, creating beauty where ugliness strikes.

Orange Flavoured Love is a sensory fiction drama full of smiles, colours and smells.


Orange Flavoured Love is a sensory fiction drama full of smiles, colours and smells.