Andries De Lange, Looking for a Social Collection

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Dirk Van Gogh
Danny Venlet

In deze designreeks ‘Looking for a Social Collection’ is het uitgangspunt het leggen van sociale contacten. Mijn startpunt was het analyseren van sociale interactie. Het doel van de reeks is het aankaarten van het belang van deze sociale ontmoetingen en het bevorderen van connectie en sociaal contact door middel van design.

Het was een bewuste keuze om in te spelen door de actuele COVID-19 crisis. Mijn design laat ons alvast dromen van een post-corona leven waar het ons terug samenbrengt. Ik denk dat een re-connectie uitermate belangrijk zal worden na deze vreemde tijd van isolatie. ‘Looking for a Social Collection’ staat letterlijk voor het uit kijken naar het sociaal leven dat we zo lang hebben moeten missen.

Sociale interactie is een dynamische opeenvolging van sociale acties tussen individuen of groepen die hun (re)acties wijzigen door de acties van hun interactiepartner. Interacties vormen de basis voor een sociale structuur. Sociale structuren en culturen zijn gebaseerd op sociale symbiose. Door met elkaar om te gaan, ontwerpen mensen regels, instellingen en de systemen waarin we leven. Ze worden gebruikt om de verwachtingen van een bepaalde samenleving te communiceren. Deze kunnen we analyseren en begrijpen. Mijn beoogd streefdoel is deze proberen om te zetten in vormentaal (semiotiek). Alles wat sociale interacties stimuleert kan onze samenleving positief bevorderen in mijn opinie. Hieruit groeide het uitgangspunt voor Looking for a Social Collection.

Onze menselijke interacties zijn zwaar onder druk komen te staan door HCI Human-Computer Iteration, in de digital age met sociale apps zoals instagram, facebook en whatsapp staan we verder van elkaar en maken we minder tijd vrij voor direct sociaal contact. Op deze manier webben we meer indirect contact waardoor bepaalde noden niet vervuld geraken. Een passende illustratie hiervan is de huidige coronacrisis die iedereen bewust maakte voor dit vaak voor lief genomen contact en hoe erg we het nodig hebben voor ons welzijn als mens en als samenleving. Ik streef in mijn design naar een terug actief en direct contact en hoop dat we hiermee het tijdelijk digitaal gaan van alles terug wat kunnen ontleren.

Ik zou de constatering willen voorstellen dat het belangrijk is om sociaal contact te stimuleren. Bepaalde omgevingen, woonwijken, architectuur, etc. kunnen dit bevorderen, maar zeker meubeldesign speelt een grote rol bij sociaal contact. meubelen voorziet ons van een in relatie gaan tot onze omstaanden, dit kan gemanipuleerd worden en op een manier die connecties stimuleert. Looking for a Social Collection kan dus als een sociale reeks opgevat worden.

Het succes van het initiëren van social interaction wijst zich uit in hoe het meubelobject eruit ziet (vorm), hoe het werkt (functie) en het gevoelsaspect (emotie) dat het object opwekt. Hoewel vorm, functie en emotie even belangrijk zijn, is het de synergie van de drie die essentieel zijn voor het eindobject.

Om dit vorm te geven, was het nuttig om na te denken over de relaties die worden gecommuniceerd via de vormentaal van het product, de semantiek, waarbij selectieve vormen worden toegepast die de gewenste kenmerken en uitdrukking geven. Op deze non-verbale manier met voorbewuste vormen en vormtalen probeer ik interactie aan te kaarten en in expressie te laten komen op een visuele manier. Al mijn ontwerpen in Looking for a Social Collection hebben als formele kwaliteiten het organische en het vloeiende.

Visuele emotie is denken op basis van vorm, gebruik en geschiedenis waarbij zowel persoonlijke als culturele ervaringen belangrijk zijn. Elk individu zal elke vorm anders ervaren op basis van zijn eigen persoonlijke geschiedenis. Met kleur kan je het gedrag en emotie van de gebruikers beïnvloeden, in mijn ontwerpproces voor Looking for a Social Collection hield ik rekening met de kleurentheorie om de gewenste emotie op te wekken.

maakproses

Het maakproces was er één van trial and error. Diverse technieken en materialen werden uitgeprobeerd, soms met succes, soms met tegenslag. Ik nam de beslissing om de Pick & Nick Table en 2 seat chair in een nieuw materiaal uit te voeren: solid surface Ik koos voor dit materiaal om uit mijn comfort zone te stappen en iets nieuw te proberen.
De Bath Chair werd gecreëerd in samenwerking met Elias Heuninck, genoodzaakt door de COVID-19 maatregelen. De platen polycarbonaat werden vacuüm techniek over de mal geplaatst om tot de gewenste organische vorm te komen.
De sea Seat is uitgevoerd in polyesterglasvezel. Het is een ontwerp voor twee personen, zoals alle ontwerpen van Looking for a Social Collection.


© Jordi Coppers

© Jordi Coppers

De pick & nick tafel, voor je diner, koffie of praatje, is een tafel met twee zitplaatsen. Perfect voor een diner met je geliefde of een kopje koffie om bij te praten. Het is funky lacht naar je, het nodigt je uit om uit te proberen. Het hele object is gemaakt uit één plaat. Op deze manier wordt slechts één materiaal gebruikt. Als gevolg hiervan kan het ontwerp minimalistisch is. De golven geven het een meer organische uitstraling hierdoor pas je soepel in het object.


© Jordi Coppers

© Jordi Coppers

© Jordi Coppers

© Jordi Coppers

© Jordi Coppers

© Jordi Coppers

support by:
tekst: Sofie Despriet
foto: Martijn De Meuleneire, Jordi Coppers
techniek: publima bvba, Hanex belgium