1/1

An Wittevrongel

master beeldende kunsten - vrije kunsten

NL

An Wittevrongel maakt tekeningen die ontstaan vanuit het kijken naar vormen die zich bevinden in haar dagelijkse leven. Het zijn vaak details. Dingen die opvallen omdat ze er verloren bijstaan, niet volledig lijken te passen in hun omgeving en vaak door anderen overzien worden. Ze worden vastgelegd aan de hand van snapshots. Deze doen dienst als geheugensteun of schets. De snapshots worden gebundeld tot een vormenindex. Door het herbekijken en bestuderen van deze index worden mogelijkheden zichtbaar. Vormen overlappen en worden beelden. De tekening is bij dit gebeuren een houvast. Door het maken van beeldassemblages of elementen te isoleren in de witte bladruimte zorgt zij ervoor dat de vormen hun nieuwe bestemming krijgen. Een curiositeitenkabinet op papier.

 

EN

An Wittevrongel makes drawings that originate with looking at shapes she encounters in everyday life. Often, these are details; things that strike her because they seem out of place, not entirely fitting in their surroundings, and mostly go ignored by others. She captures these in snapshots that serve as reminders or drafts, and that are collected in an index of shapes. By revisiting and studying this index, possibilities present themselves. Shapes overlap and become images. In this process, the drawing provides guidance. By making assemblages of images or by isolating certain elements in the white of the sheet, she gives the shapes new purposes. A cabinet of curiosities on paper.

Credits

Dank aan: Mijn ouders, Lukas, Shervin, Febe, Anaïs, Manon, Evert, de kazernefamilie en mijn mentoren.

Mentoren / Mentors
Andreasen Kasper
Cielen Fia
Luyten Anna