Amélie Buysse, Cloud Bathing/Inspired by Nature

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Dirk Van Gogh
Seb Verboom

Mijn grote inspiratiebron voor mijn bachelorproef is de natuur, meer specifiek de herhalende vormen uit de natuur. Ik ben enorm bezig met duurzaamheid en zoveel mogelijk ecologische keuzes te maken voor mijn ontwerpen. Ook eet ik al vier jaar vegetarisch, koop ik minder en bewuster kledij en probeer ik mijn steentje bij te dragen voor onze planeet. Hiernaast ben ik opgegroeid in een familie die azalea’s kweekt en allebei mijn ouders hebben een bloemenzaak; ik was dus dagelijks omgeven door de natuur tijdens mijn jeugd. Ik ben vertrokken uit de Celosia Cristata bloem, dit is mijn lievelingsbloem met een zeer interessante vorm. Dit bracht mij in de richting van andere inspirerende vormen vanuit de natuur. Ronde en organische vormen zijn elementen die al vaker terugkomen in mijn ontwerpen en deel zijn van mijn stijl. Ook bij mijn inner moodboard zag ik deze aspecten terugkeren, samen met repetitie en warme kleuren. Het verbaasde mij niet want toen ik dit onderzoek drie jaar geleden in mijn vorige opleiding ook heb gedaan, kwam ik tot dezelfde resultaten. Mijn eerste project is specifiek geïnspireerd op het tot rust komen in de wolken, en het tweede op afdrukken van zwammen.

My big inspiration for my bachelor thesis is nature, more specifically the repeating forms from nature. I am very concerned with sustainability and making as many ecological choices as possible for my designs. I have also been eating vegetarian for four years, buying less and more conscious clothing and trying to do my bit for our planet. On top of this, I grew up in a family that grows azaleas and both my parents own flower shops; so I was surrounded by nature on a daily basis during my childhood. I took off from the Celosia Cristata flower, this being my favourite flower with a very interesting shape. This led me towards other inspiring shapes from nature. Round and organic shapes are elements that have been recurring in my designs and are part of my style. I also saw these aspects recurring in my inner mood board, along with repetition and warm colours. It didn’t surprise me because when I also did this research three years ago in my previous programme, I came up with the same results. My first project was specifically inspired by unwinding in the clouds, and the second by prints of fungi.