1/1
voorstudie
voorstudie
voorstudie

Amber Wynants, ORCAM ORCIM

master audiovisuele kunsten - animatiefilm

NL

Orcam Orcim

Hoe de wetenschap een kunstenaar kan inspireren.
Orcam Orcim is een film over orde en chaos, breekbaarheid en kneedbaarheid, licht en donkerte, fragiliteit en hardheid. Uit de kleinste componenten met een chaotische verhouding kan orde groeien. Achter de kleinste korrels aarde schuilen ontelbaar veel vormen.
Amber Wynants is een improviserend animator die haar laat leiden door het contact met de materie waarmee ze werkt. Het werk dat ze maakt draait gewoonlijk rond structuren en texturen. Het geheel vormt een geordende chaos. Een meeslepende, hypnotische film waarin de kijker uitgenodigd wordt het proces van de kunstenaar te beleven.

EN

How science may inspire an artist.
Orcam Orcim is a film about order and chaos, brittleness and malleability, light and darkness, fragility and hardness. Order may grow from a chaos of small components. Behind the smallest grains of earth lie countless forms.
Amber Wynants is an improvising animator who allows herself to be guided by the matter she happens to work with. The work she makes usually revolves around structures and textures. The whole forms an ordered chaos. A compelling, hypnotic film in which the viewer is invited to experience the process of the artist.

Credits

Luc Degryse
Raf Schoenmaekers
Martine Huvenne
Patrick Berx: soundmix
Alexander de Beadts: sounddesign