Amber Willems, punC

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Dirk van Gogh
Danny Venlet

De naam ‘punC’ is afkomstig van het woord ‘puncteren’ wat doorboren betekent. De collectie heeft als rode draad de doorboring en aaneenrijging van verschillende materialen om één geheel te bekomen. Verbindingen zijn heel vaak niet zichtbaar, maar zijn wel van groot belang. In deze collectie worden ze op een bijna kinderlijke manier benadrukt. 

The name “punC” comes from the word ‘puncture’. The leitmotif of the collection is the piercing and threading of different materials to obtain a whole. Connections are very often not visible, but are of great importance. In this collection they are emphasized in an almost childlike way.