Amber Van Eycken, Concept en Ruimtelijkheid: Onbegrensd Subversief

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Tony Heyndrickx
Céline De Clercq
Links:
Portfolio

Een concept opmaken op basis van omgeving en persoonlijkheid door een zelfgekozen ontwerper te representeren in een conceptstore met als locatie de oude stokerij van het groen kwartier in Antwerpen.
Mijn project is een filosofisch onderbouwd concept, namelijk Onbegrensd Subversief. De inspiratie komt van Annemie Verbeke, een ontwerpster die ook afstudeerde aan het KASK en actief was tot 2018.
Er wordt met de klant gespeeld in de ruimte als een pinbal. Er is een onderliggend gevoel van rebellie die een reactie in het lichaam voortbrengt.
Afstappen van de klassieke maatschappij beelden die passen bij een modewinkel is cruciaal en word subtiel aan de man gebracht. Daarnaast was het belangrijk alle basisfuncties te voorzien en ervoor te zorgen dat het nog steeds een functioneel en realistisch project is.

To create a concept based on environment and personality by representing a self-selected designer in a concept store with the old distillery of the green quarter in Antwerp as location.
My project is a philosophically based concept, namely Unlimited Subversive. The inspiration comes from Annemie Verbeke, a designer who also graduated from KASK and was active until 2018.
The customer is played with in the space as if he were a pinball. There is an underlying sense of rebellion that produces a reaction in the body.
Moving away from the classic societal images that fit a fashion store is crucial and is subtly conveyed. In addition, it was important to provide all the basic functions and ensure that it is still a functional and realistic project.

ONBEGRENSD SUBVERSIEF

Tussentijdse jury: eerste ontwerpfase