Alyne Minnen, TOO MUCH, SPACE

master beeldende kunsten
grafisch ontwerp
Mentoren / Mentors:
Thomas Desmet
Julie Peeters
Sofie Vandamme

TOO MUCH, SPACE een verzameld werk ontstaan uit mijn angst voor het universum (astrofobie). Het is het resultaat van een oproepen enerzijds en het weergeven anderzijds van mijn angst als reactie op een bewuste exposure. Hier neem ik mijn eigen angst onder de loep en tracht van daaruit een zo goed mogelijke weergave te construeren van de angst zelf. De steeds terugkerende beweging die voor mij samengaat met astrofobie is er één van aantrekking en afstoting. Aan de hand van micro macro, tracht ik de vicieuze cirkel mee te nemen in mijn werk.

Door mijn eigen cellen te gaan onderzoeken onder een microscoop, bekijk ik mijn eigen angst letterlijk van dichtbij. De verkregen beelden associeer ik met planeten in het heelal, door de cirkelvormige lens en de donkere omgeving. Dit roept mijn angst voor het universum op. Door een projectie in een donkere ruimte wordt dit nog heviger. Met mijn eigen kleine cel als vertrekpunt, toch zo een macro angst gevoel te ervaren, maakt voor mij de cirkel rond.

Bij de volgende stap in mijn project probeer ik het angstgevoel dat wordt opgeroepen, door mijn eigen beelden, weer te geven in een nieuw beeld. Een letterlijke weergaven van mijn angst of hoe het op dat moment voelt voor mij om naar mijn eigen celbeelden te kijken.

TOO MUCH, SPACE a collected work born out of my fear of the universe (astrophobia). It is the result of evoking on the one hand and rendering on the other hand my fear in response to a conscious exposure. Here I take a closer look at my own fear and from there I attempt to construct the best possible representation of the fear itself. The recurring movement that, to me, goes hand in hand with astrophobia is one of attraction and repulsion. On the basis of micro macro, I try to include the vicious circle in my work.
By examining my own cells under a microscope, I literally take a closer look at my own fear. I associate the images obtained with planets in the universe, through the circular lens and the dark environment. This evokes my fear of the universe. Through a projection into a dark space, this becomes even more intense. Experiencing such a macro sense of fear by using my own small cell as a starting point, completes the circle for me.

At the next step in my project I try to reproduce the feeling of fear evoked by my own images in a new image. A literal representation of my fear of how it feels at that moment for me to look at my own cell images.