1/1

Alix De Jonge

master beeldende kunsten - vrije kunsten

NL

Alix De Jonge is een schilder van het onesthetische spanningsveld. Ze onderzoekt de blindheid van het zicht waarmee ze aansluiting vindt in het denken van filosofen als Bataille en Lyotard.

EN

Alix De Jonge is a painter of the unaesthetic field of tension. She investigates the blindness of sight, through which she connects herself with such philosophers as Bataille and Lyotard.

Credits

Thanks Sophia!

Thanks Vincent!

Thanks Bram!

 

Mentoren / Mentors
Geyskens Vincent
Van Damme Bram

Links
http://www.alixdejonge.be