Aline Denayer, Is er ruimte voor? (werktitel)

master beeldende kunsten
autonome vormgeving
Mentoren / Mentors:
Kristof Van Gestel
Lars Kwakkenbos

Is er ruimte voor is een open methode die ernaar streeft om ruimte te creëren voor de gevoels- en belevingswereld. Een plek waar je kan kiezen om te praten over je mentale staat. Een tussenruimte waar die uit de schaduwwereld kan treden.

Over een bepaalde periode (een jaar, een seizoen, een paar maanden) worden gevoelswerelden in kaart gebracht om dan in een quilt te gieten. Het doen wordt een mentale staat door de verleden staat te vertalen naar iets fysieks.

Is er ruimte voor (Is there room for) is an open method that strives to create space for feelings and experiences. A place where you can choose to talk about your mental state. An in-between space where it can step out of the shadow world.
Over a period of time (a year, a season, a few months), whole worlds of emotions are mapped out and then transformed into a quilt. The doing becomes a mental state by translating the past state into something physical.


zomer/summer 2020

Is er ruimte voor is een open methode die ernaar streeft om ruimte te creëren voor de gevoels- en belevingswereld. Een plek waar je kan kiezen om te praten over je mentale staat. Een tussenruimte waar dit uit de schaduwwereld kan treden.

Over een bepaalde periode (een jaar, een seizoen, een paar maanden) hebben twee dierbaren en ik onze gevoelswerelden in kaart gebracht om dan in quilts te gieten. Het doen wordt een mentale staat door de verleden staat te vertalen naar iets fysieks. De ruimte en dynamiek die is ontstaan tussen ons beïnvloedt ook de relaties die we hebben buiten deze ruimte.