Alexandra Judeli, Kerk Sint-Jan Evangelist, Begijnhof Hoogstraten

bachelor interieurvormgeving
Mentoren / Mentors:
Tony Heyndrickx

Mijn doel was een ontmoetingsplek te creëren waar verschillende culturen samen kunnen komen om aan de belangrijkste activiteiten van het leven mee te doen, eten en drinken. Ik heb me vooral laten inspireren door mijn Roemeense origine. Al de elementen die ik doorheen de jaren ben tegengekomen, heb ik in dit project proberen verwerken, zij het op een meer hedendaagse manier. Werken met heel veel hout is een bewuste keuze geweest. Dit materiaal verwijst naar de mooie bossen die Roemenië heeft, maar ook naar de warmte en gezelligheid die onze cultuur toch bijzonder maakt. Ik heb gewerkt met verschillende eetzones die een zekere intimiteit bezitten, maar toch verbonden zijn met de andere. De binnen- buitenrelatie heeft ook een belangrijke rol gespeeld in mijn verhaal. De kerk is omringt door natuur en veel groen. Dat aspect heb ik naar binnen proberen trekken met een grote variatie aan vegetatie tot gevolg.

My goal was to create a meeting place where different cultures could come together to participate in the most important activities of life, eating and drinking. I was mainly inspired by my Romanian origins. All the elements I have encountered over the years I have tried to incorporate into this project, albeit in a more contemporary way. Working with a lot of wood was a conscious choice. This material refers to the beautiful forests that Romania has, but also to the warmth and coziness that makes our culture special. I worked with different dining zones that have a certain intimacy, but are still connected to the others. The inside-outside relationship also played an important role in this story. The church is surrounded by nature and lots of green, which I tried to bring inside, resulting in a large variety of vegetation.