Aleksandar Iliev, Uuhm...

master beeldende kunsten
vrije kunsten
Mentoren / Mentors:
Vincent Geyskens

Uuhm… begon als simpele tekeningen die ik ben gaan maken tijdens mijn reis in het buitenland uit verveling. De eerste tekeningen waren letterlijke reproducties van schilderijen van Sidney Nolan, een Australische schilder die veel werk heeft gemaakt rond de outlaw Ned Kelly. Naarmate ik meer tekeningen begon te maken, begon ik een eigen verhaal te creëren met het personage van Ned Kelly. Dit heeft geleid tot de creatie van mijn eigen canon rondom het personage, dat in de vorm van een heel los verhaal te vinden is in mijn boek: UUHM…

Sommige van de tekeningen werden voor mij de perfecte kandidaten om schilderkundig te benaderen. Dit gebeurde door de tekeningen volledig over te zetten op het doek. Vervolgens ruïneerde ik ze compleet door bijvoorbeeld verf ergens op het doek te smijten of vierkanten weer wit te schilderen. Hierdoor werd ik gedwongen om in de verf mijn oplossing te vinden, en zo zijn er extreem interessante schilderijen ontstaan.

De schilderijen creëren werelden buiten zichzelf. Het boek biedt bijna extra informatie over de wereld(en). Deze twee elementen vormen een groter narratief dan de som ervan.

Uuhm… began as simple drawings that I started making during my travels abroad out of boredom. The initial drawings were literal reproductions of paintings by Sidney Nolan, an Australian artist who created a lot of work around the outlaw Ned Kelly. As I continued making more drawings, I began creating my own story with the character of Ned Kelly. This led to the creation of my own canon around the character, which can be found in the form of a very loose story in my book: UUHM…

Some of the drawings became perfect candidates for me to approach in a painterly manner. This involved transferring the drawings completely onto canvas. Then, I completely ruined them by, for example, throwing paint somewhere on the canvas or painting squares back white. This forced me to find my solution in the paint, resulting in extremely interesting paintings.

The paintings create worlds beyond themselves. The book almost provides additional information about the world(s). These two elements form a larger narrative than the sum of their parts