Adriaan De Geest, Hoe de leegte zich laat vullen

master beeldende kunsten
grafisch ontwerp
Mentoren / Mentors:
Henri Jacobs
Ives Maes
Frank Vande Veire

Hoe laat de leegte zich vullen? Met lijnen? Lijnen vormen ruimtes en hier ontstaan weer nieuwe leegtes in. Ze vormen de ontwerptekening van het idee, van de gedachte. Of is de ontwerptekening zelf het idee? Zodra het idee uitgetekend wordt, wordt het een tekening. Maar vanaf wanneer moet ik het idee als een tekening beschouwen? Het kan geen idee blijven. Of misschien ook wel. Het moet alleszins uitgetekend worden. En wat met de hand? Hoeveel moet die te zeggen hebben? Wat moet ik de hand opleggen? En de lat? Die is nodig. De wereld die we gemaakt hebben is vaak recht. Maar ze buigt soms. En ze stort in elkaar. Ze ervaart storing. Net zoals de tekening, waarin de fysieke ruimte van het blad vecht met de illusie van het idee, van de gedachte.

De afgelopen jaren voerde ik een tekenkundig onderzoek waar een enorme verzameling aan tekeningen uit voortkwam. Ik keerde telkens terug naar vorige hoofdstukken om te bepalen hoe het verder moest. Mijn zoektocht blijft lopen want de vraag zal altijd onbeantwoord blijven.

How can the void be filled? By means of lines? Lines form spaces, where new voids arise in turn. They form the design drawing of the idea, of the thought. Or is the design drawing itself the idea? As soon as the idea is drawn out, it becomes a drawing. But  when should I consider the idea a drawing? It may not remain an idea. Or maybe it can. It must be drawn out in any case. And what about the hand? How much should it have to say? What should I impose on it? And the ruler? We usre need it. The world we have made is often straight. But it sometimes bends. And it collapses. It experiences interference. Just like the drawing, where the physical space and the illusion of the idea, of the thought, battle it out.

These past years, I conducted a research project from which a huge collection of drawings emerged. I kept returning to previous chapters to determine how to proceed. My search continues because the question will always remain unanswered.