Wettelijke bepalingen m.b.t. de HoGent-websites
Algemeen

Bedankt voor uw bezoek aan onze website graduation.schoolofarts.be van de School of Arts van Hogeschool Gent, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Geraard de Duivelstraat 5, ondernemingsnummer 0255.647.755.

Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig en baseren ons hiervoor op de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016. (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG)

Deze wettelijke bepalingen hebben enkel betrekking op alle websites van de HoGent of gerelateerde projecten. Via deze privacyverklaring laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website bezoekt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal de HoGent ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

De HoGent kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Gegevens die we verzamelen

U kunt de HoGent-websites vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, projecten en diensten, zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u publicaties wilt aanvragen, wilt deelnemen aan evenementen of als u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrieven en mailinglijsten, moet u uw persoonsgegevens (contactgegevens, eventueel beroep en opleiding) meedelen. We kunnen die persoonlijke gegevens gebruiken voor interne (HoGent) marketingdoeleinden, bijvoorbeeld (elektronische) mailings. Elke e-mail die de HoGent verstuurt, bevat een uitschrijflink waarmee u zich kunt afmelden. U kunt ook altijd verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens door contact op te nemen met de consulent informatieveiligheid van de HoGent (zie verder onder ’vragen en feedback’).

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die de HoGent verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek op de eigen beveiligde servers van de HoGent of die van een derde partij. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van de HoGent, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie en verplicht zijn om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De informatie wordt louter voor interne doeleinden verwerkt en niet doorgegeven aan derden (behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten).

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij dat wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die HoGent over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit de bestanden van de HoGent verwijderd worden. U kunt hiertoe contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van de HoGent (zie verder onder ’vragen en feedback’).

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, afbeeldingen en andere items op de HoGent-websites worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de HoGent verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privégebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

Aansprakelijkheid van de HoGent

De HoGent streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan de HoGent hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Ook kan de HoGent niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de websites waarnaar u via links op deze Website wordt doorverwezen noch geacht worden akkoord te gaan met de inhoud die via deze links ter beschikking worden gesteld.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Gebruik van cookies

De HoGent-websites maken soms gebruik van ‘cookies’. Dit zijn kleine stukjes informatie die via uw browser worden doorgestuurd en bewaard op de harde schijf van uw computer of uw mobiel toestel. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als er cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.
Op onze website worden deze cookies gebruikt:

Permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies, kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en prettiger kunt gebruik maken van onze website. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw webbrowser.

Cookies voor het vergaren van data en statistieken

Bij elk bezoek aan een website worden gegevens over de bezoekers bijgehouden op onze server. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website beter af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends, acties en campagnes te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of u te waarschuwen wanneer een cookie wordt opgeslagen. Het is echter mogelijk dat sommige functies en -diensten, op onze en de aangesloten websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming (dataprotectionofficer@hogent.be).

Inbreuken kunnen ook gemeld worden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be).